عبرت بیاموزیم

 

امیر مومنان(ع): شیطان 6 هزار سال عبادت داشت سالی که یا سال زمین است یا سال های دیگر، با یک غرور و تمرد از از فرمان خدای متعال، شیطان شد.

محمد رضا شاه: من سیاستمدار بزرگی هستم که سیاستمداران برگ جهان از من نظر می گیرند.

به او می گفتند: اعلیحضرت همایون شاه، خدایگان، آریامهر، ...

سرانجام: ویلان و سرگردان، نه راه پیش داشت و نه راه پس، مرگ با ذلت در میان نفرت ملت.

                                    ************************************************************

رضا خان: قزاقی لات و بی سواد، که فروغی فراماسونر انگلیسی او را بر اریکه سلطنت نشاند.

به او می گفتند: اعلیحضرت همایون رضا شاه کبیر، شاهنشاه قدر قدرت، قوی شوکت، جهان صولت،....

سر انجام: مفلوک و درمانده در تبعید در جزیره موریس جلوی آینه به خود نگاه می کرد و بلند می گفت: اعلیحضرت، قدر قدرت، قوی شوکت، شیر صولت و ....... آی زکی

                                    ***********************************************************

بنی صدر: من اندیشه بزرگ قرن هستم. من، من، من،..... همه باید با هماهنگ باشند. من دو سوم دانش ها را می دانم.

به او می گفتند: سپهسالار ایرانی بنی صدر

سرانجام: با قیافه بزک کرده به پاریس گریخت و مفلوک تحت حمایت فرانسوی ها در ذلت و خواری.

                                    ***********************************************************

بازرگان: اسلامی که من شرح می دهم بهترین اسلام معاصر است. امام سیاست سرش نمی شود. به تحلیل سیاسی من گوش نمی دهد و می گوید آمریکا هیچ غلطی نمی تواند بکند.

سرانجام: استعفا، مقابله نرم با امام و ارزشگران

                                    **********************************************************

صدام: بطل العرب، سیف القائم، سردار قادسیه، ....

سرانجام: آویزان به چوبه اعدام، جهنم سوزان

                                    **********************************************************

درس بیاموزیم

امام خمینی(ره): ما همه هیچ هستیم، همه چیز از آن خداست. من دست همه را می بوسم، مردم ولی نعمت ما هستند.

سرانجام: مزارش عبادتگاه، محبوب همه ارزشگرایان.

                                    **********************************************************

شهید رجایی: من مقلد امامم، فرزند ملت، برادر...

سرانجام: نعمت شهادت و بهشت جاودانه

                                    *********************************************************

شهید آیت الله بهشتی: اگر آدم دچار " درود " شد مشرک شده است این شرک است یک نوع دنیا پرستی است. ما باید در راه خدا باشیم ولو بگویند مرگ بر ما.

سر انجام: راست قامت جاودانه تاریخ، بهشتی یک ملت بود برای ملت ما.

                                    ********************************************************

شهید لاجوردی: دادستان انقلاب اسلامی مرکز- معاون رئیس قوه قضائیه- رئیس سازمان زندان ها- عضو موسس و شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی- عضو شورای مرکزی حزب جمهوری اسلامی

چه می کرد: برادری با همه کارمندان و با همه زیر مجموعه، ساده زیست، در یک آپارتمان در جنوب شهر، پس از پایان مسئولیت ها، با دوچرخه به مغازه رفت  تا همه درس بیاموزند.

سرانجام: نعمت شهادت، بهشت جاودانه، اسوه مدیریت ها و ...