چرا تروریست ها، آمریکایی نمی کشند؟
۱۳۹۴/۵/۲۲

کشورهای فراوانی از جهان در آتش تروریسم می سوزند و مردمان بیگناه کشته می شوند.

فقط در آمریکاست که در سال میلادی گذشته فقط 24 آمریکایی را در خارج از آمریکا، ترور کرده اند و یا در انفجار کشته شده اند.

در سال 2014 تعداد حملات تروریستی به حدود 14 هزار حمله رسید، تعداد اعضای داعش هم به حدود 30 هزار نفر تخمینی رسید.

حالا دم خروس را هم به خوبی می بینیم.

به این جزء هم توجه کنید.

داعش در فایلی ویدیوئی حماس را تهدید کرد آنچه در اردوگاه یرسوک فلسطینی ها رخ می دهد به زودی در غزه رخ می دهد و اخطار کرد که در غزه موج ترور راه می اندازد.

دقت شود گفته است غزه، با همه مظلومیتش، نگفته است تل آویو با همه ستمگریش.