مدعیان خردگرایی مراقب رفتار امروز تندروهای اصلاح طلب باشند
مدعیان خردگرایی مراقب رفتار امروز تندروهای اصلاح طلب باشند مدعیان خردگرایی مراقب رفتار امروز تندروهای اصلاح طلب باشند این تحرکات سیاسی و تبلیغاتی برای اصلاح طلبان مفید نیست و آن بخش از اصلاح طلبانی که خود را عقلا و خرد گرا معرفی می کنند مراقب باشند این قبیل کارها به پای انها نوشته نشود.

دکتر بادامچیان عضو شورای مرکزی ائتلاف اصولگرایان در خصوص واکنش اصلاح طلبان به ائتلاف اصولگرایان گفت: برای من موجب تعجب است که چرا بخش هایی از اصلاح طلبان از وحدت اصولگرایان آشفته و عصبانی هستند زیرا این حق همه گروههای سیاسی است که در مساله انتخابات با یکدیگر به وحدت و ائتلاف برسند.

عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی در گفت و گو با افکارخبر افزود: بحمدالله در شورای مرکزی ائتلاف اصولگرایان همه سلایق و نگاههای گوناگون اصولگرایی جمع شده اند و زمینه برای وحدت و معرفی فهرست برای تهران اماده شده است.

نایب رئیس شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی بیان داشت: اصولگرایان با شعار یک فهرست و یک صدا با محوریت روحانیت و در خط ولایت فهرست خود را در تهران به نتیجه نهایی خواهند رساند.

بادامچیان با اشاره به تحرکات رسانه های اصلاح طلب اظهار داشت: از مدتها قبل به ویژه از زمانی که ائتلاف اصولگرایان مطرح شده است برخی نشریات اصلاح طلب سعی در ایجاد تفرقه دارند و تیترهای درشت می زنند که اصولگرایان با هم به ائتلاف نرسیده اند و یا فلان چهره اصولگرا در جلسات نیامده است.

وی افزود: برخی رسانه های اصلاح طلب برخی مواقع خبرهای غیر واقعی منتشر می کنند و گاه تحلیل هایی می کنند که اصولگرایان به ائتلاف نمی رسند و اکنون که ائتلاف اصولگرایان به نتیجه رسیده است برخی عصبانیت خود را در پایگاههای شخصی شان با عبارت و کلمات خاصی به کار می برند.

عضو شورای مرکزی ائتلاف اصولگرایان تصریح کرد: در گذشته هم دیدیم که با روش هایی می خواستند برخی چهره های اصولگرا را به خودشان منتسب کنند به طور مثال از آقای ناطق نوری و آقای روحانی خواسته بودند که محوریت مقابله با اصولگرایان را بر عهده بگیرند این کار ها بیشتر از انکه اصولگرایان را از هم جدا کند منجر به وحدت اصولگرایی می شود.

بادامچیان تصریح کرد: این تحرکات سیاسی و تبلیغاتی برای اصلاح طلبان مفید نیست و آن بخش از اصلاح طلبانی که خود را عقلا و خرد گرا معرفی می کنند مراقب باشند این قبیل کارها به پای انها نوشته نشود.

نایب رئیس شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی در پاسخ به این سوال که آیا اصلاح طلبان به وحدت می رسند گفت: من نسبت به اینکه هر گروه سیاسی بخواهد به وحدت برسد حق آن ها می دانم اما اصلاح طلبان الان دچار چند دستگی هستند.

وی افزود: عده ای از اصلاح طلبان در فتنه بودند و آب و هوای فتنه بر انها تاثیر داشته و سعی می کنند در انتخابات جریان فتنه را دنبال کنند و برنامه این گروه این است که عناصر دارای محکومیت گذشته که مطمئن هستند شورای نگهبان انها را رد می کند به صحنه آورده و حتی دیدیم هیات های اجرایی نیز انها را رد کرد.

بادامچیان اظهار داشت: اصلاح طلبان فتنه گر با اینکار دیگر نمی توانند با دیگر اصلاح طلبان به وحدت و ائتلاف برسند و هدف خود را از آوردن افرادی که سابقه دار هستند دنبال می کنند.

وی ادامه داد: عده ای دیگر از اصلاح طلبان که اهل فتنه نیستند اما چون در خط اصلاح طلبی هستند و اصلاح طلبی از خط ولایت و فقاهت فاصله دارد این افراد مایل هستند اگر کسانی را معرفی می کنند حداقل تعداد کمی از اینها رای بیاورند و خودشان هم می دانند که مرتبطین با فتنه در کشور جایگاهی بین مردم ندارند و این افراد نمی توانند در ائتلاف با فتنه گران باشند.

نایب رئیس جبهه پیروان خط امام و رهبری تاکید کرد: برخی اصلاح طلبان که التزام عملی به قانون اساسی دارند و در رابطه با ولایت امر مسلمین رعایت حدود و حریم ها را انجام می دهند این گروه نامزدهایشان با دیگر اصلاح طلبان متفاواست و نمی تواند ائتلافی میان این افراد و اصلاح طلبان فتنه گر صورت گیرد.

وی افزود: دسته چهارم اصلاح طلبان کسانی هسند که عنوان اصلاح طلب اصولگرا و یا اصولگرای اصلاح طلب را بر خود می گذارند که با توجه به وضعیت موجود اصلاح طلبان فهرست واحدی نیز از این افراد بیرون نخواهدآمد مگر آنکه ضرورت های سیاسی آنها را وادار کند به اینکه همراهی داشته باشند که برای انها این کار نیز مفید نخواهد بود.